Garanție

Mașina pe care ați achiziționat-o a absorbit vasta experiență și cunoștințe de la inginerii și specialiștii producătorului, pentru a o face cât mai fiabilă și mai convenabilă în funcționare. Producătorul oferă o garanție pentru autovehicul, inclusiv toate piesele sale (în afară de excepțiile prevăzute mai jos).

Garantia producătorului se aplica pentru înlăturarea defecţiunilor, cauzate de defecte de material sau avînd caracter de producere și se atribuie doar pentru vehiculele achiziționate la centrul auto Pacific Motors, distribuitorul oficial al mărcii Hyundai în Republica Moldova., în perioada de garanție a exploatării sale.

Pentru a beneficia de garanția producătorului, este necesar să contactați centrul de service Hyundai Moldova autorizat pentru efectuarea lucrări de reparații și întreținere.

Pentru a păstra dreptul la garanție, proprietarul se obligă  în mod regulat și la timp, în conformitate cu normele stabilite în reglementările contractuale, să prezinte autoturismul la dispoziția rețelei de service oficiale Hyundai pentru executarea serviciilor de întreţinere tehnică regulată, inspecţie și diagnosticare.

ATENŢIE! Deservirea de garanţie se presteaza numai la prezentarea Carnetului de garanţie, cu menţiunile corespunzatoare, care confirmă executarea la timp a operaţiunilor de deservire tehnică, diagnostica şi reparaţia automobilului în volumul si cantitatea recomandată de Distribuitor.

Carnetul de intreținere si garanții  este eliberat o dată cu procurarea automobilului.

Carnetul de intreținere si garanții  este valabil numai în cazul în care conține următoarele informații:

– informații complete despre mașină, producătorul și vânzătorul
– data vânzării autovehiculului către primul proprietar (data începerii perioadei de garanție)
– fișa de înregistrare a proprietarului completată, indică faptul că Proprietarul a fost familiarizat cu termenii de garanției;
– talonul de inspecție înainte de livrare a autovehiculului completat , atestă, de asemenea, verificarea de către proprietar a integrității și a proprietăților de exploatare a automobilului.

4 ani fără limită de kilometri

 1. CONDIȚII DE GARANȚIE *

1.1 Garanţia se aplică pentru toate componentele, mecanismele și sistemele autovehiculului, în cazul în care cauza defecţiunii lor sau funcţionarea incorectă este de un defect de material sau de asamblare a vehiculului.
1.2 Executorul va asigura îndeplinirea serviciilor de reparare gratuit cu scopul de a înlătura orice defect acoperit de această garanție.

* Aceste condiții nu se aplică modelelor de automobile fabricate la uzina Hyundai Motor din Nosovice (Republica Cehă) și Chennai (India).

 

 1. TERMENII DE GARANȚIE

2.1. Perioada de garanție este de 48 de luni fără limită de kilometri şi se aplică tuturor componentelor şi ansamblurilor ale unui vehicul nou, cu excepția celor menționate mai jos:
2.2 Garanţia pentru alimentarea condiţionerului cu agent frigorific cuprinde 12 luni fără limită de km. La expirarea acestui termen alimentarea condiţionerului poate fi cuprinsă de garanţie numai ca parte componentă a reparaţiei sistemului de conditionare a aerului;
2.3 Garanţia la bateria de aculumatoare instalata la asamblarea autovehicului este 24 luni sau     40 000 km, oricare condiţie survine prima;
2.4 Garantia pentru sistema audio (Radio, CD, MP3, Navigare) cuprinde 36 luni sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima;
2.5 Garanţia pentru acoperirea cu lacuri si vopsele (ALV) cuprinde 48 de luni fără limită de kilometri.
2.6 Garantia pentru coroziunea caroseriei cuprinde  72 luni fără limită de kilometri (la efectuarea unei inspecții obligatorii a LCP la fiecare 6 luni).

 

 1. TERMENI DE SERVICIU

3.1 Service-ul post-vânzare,  întreținerea garanției și post-garanție a autovehiculelor Hyundai se efectuează la centrul de service autorizat – “Pacific Motors” sau la alți dealeri  oficiali Hyundai. Deservirea de garanţie se presteaza numai la prezentarea carnetului de întreținere și garanții, cu menţiunile corespunzatoare, care confirmă executarea la timp a operaţiunilor de deservire tehnică, diagnostica şi reparaţia automobilului în volumul si cantitatea recomandată de Distribuitor.
3.2 Proprietarul vehiculului primește dreptul la service în garanție la semnarea contractului. Data pentru începutul perioadei de garanție este data semnării contractului.
3.3 Proprietarul este obligat să prezinte automobilul la centrul de service autorizat al companiei “Pacific Motors” sau al unui alt distribuitor oficial Hyundai în perioada de garanție pentru întreținerea periodică obligatorie.
3.4 Adresându-se la centru de service autorizat “Pacific Motors” sau un alt dealer oficial Hyundai, proprietarul este obligat să prezinte carnetul de întreținere și garanții.

 

 1. CONDIŢIILE DE ÎNCETARE A GARANŢIEI

4.1 Proprietarul pierde dreptul la garanţie asupra automobilului în întregime înainte de încetarea termenului de exploatare de garanţie în următoarele cazuri:
– În care acesta nu respectă termenii contractului, lipsesc mențiunile corespunzătoare în carnetul de întreținere și garanție privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere a automobilului, încălcarea regulilor de funcționare a vehiculului;
– proprietarul nu a prezentat în mod regulat și la timp, în conformitate cu normele stabilite în reglementările contractuale, autoturismul la dispoziția rețelei de service oficiale Hyundai pentru executarea serviciilor de întreţinere tehnică regulată, inspecţie și diagnosticare.
– în cazul  utilizării în competiții sau locuri care nu sunt potrivite pentru exploatarea automobilului, legate de funcționarea îndelungată a mașinii în condiții extreme;
– vehiculului i-au fost aduse modificări sau adaptări ce nu au fost nici prevăzute, nici autorizate de către Producător sau au fost realizate fără a respecta recomandările tehnice definite de acesta din urmă;
– în cazul efectuării oricăror reparații în timpul perioadei de garanție de “către o terță parte” (lucrarea nu este efectuată de centrul de service autorizat “Pacific Motors”).

Acest articol se aplică, de asemenea, la instalarea de echipamente suplimentare (alarme, difuzoare și alte echipamente) și accesorii și repararea caroseriei.

4.2 Garanția este limitată la:
a) Părțile supuse uzurii normale:
– Plăcuţe şi saboţi de frînă, discuri de frînă
– Uzura discului ambreiajului/rulmentului de decuplare a ambreiajului
– Lamele stergătoarelor de parbriz
– Curele de antrenare şi de transmisie
– Bujii şi bujii incandescente
– Becuri
– Siguranţe
– Geamuri
– Elemente decorative inclusiv cele cromate exterioare și interioare
– Acoperirea cu vopsele a jantelor
– Piese de schimb şi consumabile necesare pentru efectuarea deservirii tehnice planificate, inclusiv filtre, ulei, lichide tehnice şi lubrufuanţi, agent frigorific și altele.

Aceste componente pot fi înlocuite în garanția producătorului timp de 12 luni sau 20.000 km (oricare survine prima), din momentul în care vehiculul a fost vândut primului, în cazul în care cauza defecțiunii a fost defectul materialului sau de fabricație.
b) filtru de particule, convertor catalitic: nu mai mult de 100 000 km sau 36 luni.

4.3 Garanția nu acoperă:
a) daune sau defecțiuni rezultate din:
– Lipsa unei întrețineri corecte (sau a încălcării termenelor limită), în conformitate cu contractul, Manualul de utilizare, Cartea de garanție a autovehiculului;
– impact mecanic sau accident;
– întârzieri în efectuarea întreținerii planificate;
– impactul mediului (ploi acide, substanțe chimice, sucuri de plante etc., pietre, sare, calitatea slabă a suprafeței drumurilor, grindină, uragan, fulgere, inundații și alte fenomene naturale);
– utilizarea combustibilului de calitate slabă;
– utilizarea pieselor de schimb non-originale HYUNDAI.

 1. b) garanția nu se aplică anvelopelor
 2. c) uzura pieselor din cauciuc, tapițeria interioară,
 3. d) pagube întîmplătoare sau indirecte: cheltuieli pentru combustibil, convorbiri telefonice, deteriorări, pierderi de timp, pierderi comerciale sau personale produse din lipsa posibilităţii de utilizare a autovehiculului;
 4. e) cheltuieli suplimentare: orice pagube financiare, inclusiv (fără limită) achitări pentru pierderea timpului sau achitări pentru incomodităţi, imposibilitatea utilizării autovehiculului, costul chiriei autovehiculului, produselor alimentare, achitarea păstrării sau călătoriii şi altor cheltuieli întîmplătoare sau indirecte, sau deteriorări;
 5. f) orice probleme sau defecte a acoperirii cu vopsea apărute în secţia de marfă/pasageri.

4.4 Garanţia nu cuprinde:

 1. a) Piesele de schimb și consumabile necesare pentru efectuarea întreținerii tehnice planificate.
  b) Lucrări de reglare şi de ungere cum ar fi: echilibrarea roţilor, reglarea unghiurilor, broşarea curelelor de antrenare sau transmisie, decalajelor uşilor, trapei, supapelor motorului, lumina farurilor, etc.
  c) Operațiuni de diagnosticare, inclusiv: pentru a determina compoziția gazelor de eșapament, măsurarea compresiei, testarea  pe standul de frână, etc. (cu excepția cazului cînd efectuarea lor a fost cauzată de o defecțiune de producere  a automobilului);
  d) Curățarea sistemului de alimentare  cu combustibil, montare/demontare anvelope, etc.
  e) Curățarea  acumulărilor  de murdărie, gheață și zăpadă, lucrări de spălare-curăţare, etc. Orice defecţiune ce a apărut ca urmare acţiunilor elementelor de drum (nisip, pietriş, praf, moloz sau deşeuri de drum) în rezultatul cărora apar aşchiile vopselelor sau sticlei.
 1. ÎNTREȚINEREA AUTOMOBILULUI

5.1 Întreținerea periodică obligatorie se efectuează la intervalele următoare: la fiecare 15.000 km sau o dată la 12 luni, oricare condiție survine prima.

 

5 ani sau 100 000 km

 1. CONDIȚII DE GARANȚIE *

1.1. Garanţia se aplică pentru toate componentele, mecanismele și sistemele autovehiculului, în cazul în care cauza defecţiunii lor sau funcţionarea incorectă este de un defect de material sau de asamblare a vehiculului. 
1.2. Executorul va asigura îndeplinirea serviciilor de reparare gratuit cu scopul de a înlătura orice defect acoperit de această garanție

 

 1. TERMENII DE GARANŢIE

2.1. Perioada de garanție este  60 luni sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima, începînd cu data vînzării primului proprietar şi se aplică tuturor componentelor şi ansamblurilor ale unui vehicul nou, cu excepția celor menționate mai jos:
2.2 Garanţia pentru alimentarea condiţionerului cu agent frigorific cuprinde 12 luni fără limită de km. La expirarea acestui termen alimentarea condiţionerului poate fi cuprinsă de garanţie numai ca parte componentă a reparaţiei sistemului de conditionare a aerului;
2.3 Garanţia la bateria de aculumatoare instalata la asamblarea autovehicului este 24 luni sau     40 000 km, oricare condiţie survine prima;
2.4 Garantia pentru sistema audio (Radio, CD, MP3, Navigare) cuprinde 36 luni sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima; 
2.5. Garanţia pentru acoperirea cu lacuri si vopsele (ALV) cuprinde 60 luni  sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima.
2.6. Garantia pentru coroziunea caroseriei cuprinde  72 luni fără limită de kilometraj. 

 

 1. TERMENI DE SERVICIU

3.1 Service-ul post-vânzare,  întreținerea garanției și post-garanție a autovehiculelor Hyundai se efectuează la centrul de service autorizat – “Pacific Motors” sau la alți dealeri  oficiali Hyundai. Deservirea de garanţie se presteaza numai la prezentarea carnetului de întreținere și garanții, cu menţiunile corespunzatoare, care confirmă executarea la timp a operaţiunilor de deservire tehnică, diagnostica şi reparaţia automobilului în volumul si cantitatea recomandată de Distribuitor.
3.2 Proprietarul vehiculului primește dreptul la service în garanție la semnarea contractului.     Data pentru începutul perioadei de garanție este data semnării contractului.
3.3 Proprietarul este obligat să prezinte automobilul la centrul de service autorizat al companiei “Pacific Motors” sau al unui alt distribuitor oficial Hyundai în perioada de garanție pentru întreținerea periodică obligatorie.
3.4 Adresându-se la centru de service autorizat “Pacific Motors” sau un alt dealer oficial Hyundai, proprietarul este obligat să prezinte carnetul de întreținere și garanții.

 

 1. CONDIȚIILE DE ÎNCETARE A GARANȚIEI

4.1 Proprietarul pierde dreptul la garanţie asupra automobilului în întregime înainte de încetarea termenului de exploatare de garanţie în următoarele cazuri:
– În care acesta nu respectă termenii contractului, lipsesc mențiunile corespunzătoare în carnetul de întreținere și garanție privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere a automobilului, încălcarea regulilor de funcționare a vehiculului;
– proprietarul nu a prezentat  în mod regulat și la timp, în conformitate cu normele stabilite în reglementările contractuale, autoturismul la dispoziția rețelei de service oficiale Hyundai pentru executarea serviciilor de întreţinere tehnică regulată, inspecţie și diagnosticare.
– în cazul  utilizării în competiții sau locuri care nu sunt potrivite pentru exploatarea automobilului, legate de funcționarea îndelungată a mașinii în condiții extreme;
– vehiculului i-au fost aduse modificări sau adaptări ce nu au fost nici prevăzute, nici autorizate de către Producător sau au fost realizate fără a respecta recomandările tehnice definite de acesta din urmă;
– în cazul efectuării oricăror reparații în timpul perioadei de garanție de “către o terță parte” (lucrarea nu este efectuată de centrul de service autorizat “Pacific Motors”).

Acest articol se aplică, de asemenea, la instalarea de echipamente suplimentare (alarme, difuzoare și alte echipamente) și accesorii și repararea caroseriei.

 

4.2 Garanția este limitată la:
a) Părțile supuse uzurii normale:
– Plăcuţe şi saboţi de frînă, discuri de frînă
– Uzura discului ambreiajului/rulmentului de decuplare a ambreiajului
– Lamele stergătoarelor de parbriz
– Curele de antrenare şi de transmisie
– Bujii şi bujii incandescente
– Becuri
– Siguranţe
– Geamuri
– Elemente decorative inclusiv cele cromate exterioare și interioare
– Acoperirea cu vopsele a jantelor
– Piese de schimb şi consumabile necesare pentru efectuarea deservirii tehnice planificate, inclusiv filtre, ulei, lichide tehnice şi lubrufuanţi, agent frigorific și altele.

Aceste componente pot fi înlocuite sub garanția producătorului timp de 12 luni sau 20.000 km de kilometraj, din momentul în care vehiculul a fost vândut primului proprietar (în funcție de care dintre acestea survine mai întâi), în cazul în care cauza defecțiunii a fost defectul materialului sau de fabricație.

 1. b) filtru de particule, convertor catalitic: nu mai mult de 100 000 km sau 36 luni.

4.3 Garanția nu acoperă:

 1. a) daune sau defecțiuni rezultate din:
  – Lipsa unei întrețineri corecte (sau a încălcării termenelor limită), în conformitate cu contractul, Manualul de utilizare, Cartea de garanție a autovehiculului;
  – impact mecanic sau accident;
  – întârzieri în efectuarea întreținerii planificate;
  – impactul mediului (ploi acide, substanțe chimice, sucuri de plante etc., pietre, sare, calitatea slabă a suprafeței drumurilor, grindină, uragan, fulgere, inundații și alte fenomene naturale);
  – utilizarea combustibilului de calitate slabă;
  – utilizarea pieselor de schimb non-originale HYUNDAI.
 2. b) garanția nu se aplică anvelopelor
 3. c) uzura pieselor din cauciuc, tapițeria interioară,
 4. d) pagube întîmplătoare sau indirecte: cheltuieli pentru combustibil, convorbiri telefonice, deteriorări, pierderi de timp, pierderi comerciale sau personale produse din lipsa posibilităţii de utilizare a autovehiculului;
 5. e) cheltuieli suplimentare: orice pagube financiare, inclusiv (fără limită) achitări pentru pierderea timpului sau achitări pentru incomodităţi, imposibilitatea utilizării autovehiculului, costul chiriei autovehiculului, produselor alimentare, achitarea păstrării sau călătoriii şi altor cheltuieli întîmplătoare sau indirecte, sau deteriorări;
 6. f) orice probleme sau defecte a acoperirii cu vopsea apărute în secţia de marfă/pasageri.

4.4 Garanţia nu cuprinde:

 1. a) Piesele de schimb și consumabile necesare pentru efectuarea întreținerii tehnice planificate.
  b) Lucrări de reglare şi de ungere cum ar fi: echilibrarea roţilor, reglarea unghiurilor, broşarea curelelor de antrenare sau transmisie, decalajelor uşilor, trapei, supapelor motorului, lumina farurilor, etc.
  c) Operațiuni de diagnosticare, inclusiv: pentru a determina compoziția gazelor de eșapament, măsurarea compresiei, testarea  pe standul de frână, etc. (cu excepția cazului cînd efectuarea lor a fost cauzată de o defecțiune de producere  a automobilului);
  d) Curățarea sistemului de alimentare  cu combustibil, montare/demontare anvelope, etc.
  e) Curățarea  acumulărilor  de murdărie, gheață și zăpadă, lucrări de spălare-curăţare, etc. Orice defecţiune ce a apărut ca urmare acţiunilor elementelor de drum (nisip, pietriş, praf, moloz sau deşeuri de drum) în rezultatul cărora apar aşchiile vopselelor sau sticlei.

 

 1. ÎNTREȚINEREA AUTOMOBILULUI

5.1 Întreținerea periodică obligatorie se efectuează la intervalele următoare: la fiecare 15.000 km sau o dată la 12 luni, oricare condiție survine prima.