Garanție

Autovehiculul pe care l-ați achiziționat a absorbit vasta experiență și cunoștințe de la inginerii și specialiștii producătorului, pentru a o face cât mai fiabilă și mai convenabilă în funcționare. Producătorul oferă o garanție pentru autovehicul, inclusiv toate piesele sale, care fac obiectul garanției.

Garanția producătorului se aplică autovehiculelor Hyundai în conformitate cu Politica de garanție Hyundai Motor Company, a Legii Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, Legea Nr.231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, Cod Civil al Republicii Moldova și legislația internațională la care Republica Moldova este parte. Garanția producătorului se aplică pentru înlăturarea defecțiunilor, cauzate de defecte de material sau de fabricație, care constituie obiectul garanției

Garanția autovehiculului este acordată și asigurată de producător, Hyundai Motor Company, care își rezervă dreptul deciziilor finale pentru orice tip de garanție, prin intermediul Distribuitorului/Dealerului autorizat Hyundai S.R.L.“PACIFIC MOTORS”.”

Pentru a beneficia de garanția producătorului, este necesar să contactați Stația de asistență tehnică a automobilului S.R.L.“Pacific Motors” pentru efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere

 

Notă informativă

  Garanția se acordă doar pentru piese sau subansamble ce prezintă defecte de fabricație sau defecte de material.

Nu se acordă garanție pentru defecte apărute ca urmare a uzurii în timp sau a exploatării necorespunzătoare a autovehiculului.

 

 

CARNETUL DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII este valabil numai în cazul în care conține următoarele informații:

– informații complete despre automobil, producătorul și vânzătorul;
– data vânzării autovehiculului către primul proprietar (data începerii perioadei de garanție);
– fișa de înregistrare a proprietarului completată, care indică faptul că Proprietarul a fost familiarizat cu termenii de garanției;
– talonul de inspecție înainte de livrare a autovehiculului completat, care atestă, de asemenea, verificarea de către proprietar a integrității și a proprietăților de exploatare a automobilului.

Service-ul post-vânzare, întreținerea garanției și post-garanție a autovehiculelor Hyundai se efectuează la Stația de asistență tehnică a automobilului S.R.L. .“PACIFIC MOTORS” sau la alți dealeri oficiali Hyundai.

Garanția unui autovehicul nou Hyundai începe cu data efectivă de livrare către primul proprietar/utilizator, aceasta fiind înscrisă în CARNETUL DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII.

Serviciile de întreținere tehnică obligatorie se efectuează la fiecare 15 000 km sau odată la 12 luni, oricare condiție survine prima.

 

4 ani fără limită de kilometri

Garanţia se aplică pentru toate componentele, mecanismele și sistemele autovehiculului, în cazul în care cauza defecţiunii lor sau funcţionarea incorectă este de un defect de material sau de asamblare a vehiculului, care fac obiectul garanției.

Perioada de garanție este 48 luni fără limită de kilometri, începînd cu data vânzării primului proprietar şi se aplică tuturor componentelor şi ansamblurilor ale unui autovehicul nou, care fac obiectul garanției, cu excepția celor menționate mai jos:

 • Garanţia pentru alimentarea condiţionerului cu agent frigorific cuprinde 12 luni fără limită de kilometri. La expirarea acestui termen alimentarea condiţionerului poate fi cuprinsă de garanţie numai ca parte componentă a reparaţiei sistemului de conditionare a aerului;
 • Garanţia la bateria de acumulatoare instalată la asamblarea autovehicului este 24 luni sau 40 000 km, oricare condiţie survine prima;
 • Garanția pentru bateriile de înaltă tensiune cuprinde 96 luni de la data vânzării inițiale sau începutul exploatării automobilului în limita a 160 000 km parcurși, oricare condiție survine prima;
 • Garanția pentru sistema audio (Radio, CD, MP3, Navigare) cuprinde 36 luni sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima;
 • Garanția pentru piesele și accesoriile originale Hyundai cuprinde 12 luni din momentul procurării acestora în limita a 20 000 km parcurși, oricare condiție survine prima;
 • Garanţia pentru acoperirea cu lacuri și vopsele (ALV) cuprinde 60 luni  sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima;
 • Garanția pentru coroziunea caroseriei cuprinde 72 luni fără limită de kilometraj.

 

Condiții care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de garanția de 4 ani fără limită de kilometri:

 1. Garanţia se aplică pentru toate componentele, mecanismele și sistemele autovehiculului, care prezintă defecte de fabricație sau de defecte de materiale sau de asamblare a autovehiculului, care fac obiectul garanției.
 2. Autovehiculul să fi fost utilizat conform recomandărilor și instrucțiunilor de întreținere date de producător în MANUALUL PROPRIETARULUI.
 3. Autovehiculul să nu fi fost modificat, să nu fi fost folosit pentru activități de curse sau raliuri, transport mărfuri (dacă autovehiculul nu este destinat acestui scop).
 4. Încărcarea autovehiculului să nu depășească limitele admise de producător.
 5. În CARNETUL DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII să fie evidențiate în mod corect și la zi toate operațiunile de service, de întreținere conform planului stabilit de producător în MANUALUL PROPRIETARULUI.
 6. Prezentarea autovehiculului la un reprezentant autorizat Hyundai în cel mai scurt timp posibil (maxim 5 zile) de la data apariției defecțiunii, situație ce intră în obligația utilizatorului de a limita efectul defectelor, eventual încetarea folosirii autovehiculului defectat (dacă e cazul).
 7. Toate piesele și accesoriile originale Hyundai montate/înlocuite de S.R.L.”PACIFIC MOTORS” sau reprezentanții Hyundai sunt garantate cu excepția “Ce nu sunt acoperite de garanție“, pe perioada de valabilitate rămasă din garanția aplicată inițial.
 8. Reparațiile necesare în perioada de garanție sunt acoperite de garanție, pînă la expirarea garanției autovehiculului nou.

 

Ce nu este acoperit de garanție:

 1. Întreg autovehiculul dacă se constată:
 • o utilizare și o întreținere necorespunzătoare;
 • efectuarea de reparații necorespunzătoare;
 • absența unor servicii de întreținere conform CARNETULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII și/sau MANUALUL PRODUCĂTORULUI;
 • alterarea înregistrării sau înlocuirea aparatului de kilometraj și la care numărul de kilometri parcurși nu poate fi determinat cu exactitate;
 • înlocuirea/montarea de piese de către alte persoane/reprezentante service neautorizate Hyundai.
 1. Anvelopele care echipează un autovehicul Hyundai nou sunt garantate direct de către producătorul acestora. Pentru a beneficia de garanție trebuie să prezentați anvelopele unui reprezentant autorizat local. Dacă e necesar S.R.L.”PACIFIC MOTORS” sau orice alt reprezentant Hyundai vă poate oferi asistență pentru orice reclamație privind anvelopele.
 2. Orice piesă instalată de către proprietar/utilizator și pentru care acesta nu are acordul S.R.L.”PACIFIC MOTORS”, distribuitorul oficial al mărcii Hyundai în Republica Moldova sau a unui reprezentant autorizat Hyundai.
 3. Orice piese sau costuri de reparație legate de serviciile întreținere stabilite și recomandate de producător, înscrise în MANUALUL PROPRIETARULUI și în CARNETULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII.
 4. Servicii normale de întreținere, ca reglajul sistemului de direcție (paralelism și echilibrare roți), reglarea motorului (sisteme alimentare combustibil și injecție, reglarea sistemului de iluminare (faruri), înlocuirea becurilor, siguranțelor, bujiilor, a contactelor electrice de orice tip, a discului de ambreiaj, a saboților, plăcuțelor și garniturilor de frână, a filtrelor, a lamelelor ștergător parbriz/luneta, a lubrefianților și a lichidului de răcire.
 5. Orice defecțiune ce a apărut ca urmare a neprezentării la service pentru înlăturarea unui defect ce a dus la apariția celui pentru care se cere lucrarea în garanție.
 6. Presupusul defect care nu a rezultat direct din cauza unui defect de fabricație sau care nu afectează calitatea sau funcționarea autovehiculului.
 7. Defecte care decurg din utilizarea de piese și accesorii ne-originale Hyundai, sau utilizarea de lubrefianți, fluide sau combustibili care nu respectă specificațiile recomandate de producător în MANUALUL PROPRIETARULUI.
 8. Orice defecțiune cauzată de accidente de orice natură ar fi acestea sau care au la bază cauze naturale precum precipitații, salinitate, grindină, furtună trăsnete, expunere îndelungată la lumina solară, picături.
 9. Deterioararea vopselei ca urmare:
 • a acțiunilor factorilor externi: ploi acide, substanțe chimice, șocuri mecanice, excremente păsari, insecte, seva de copaci, precipitații industriale, sare grindină, furtuni sau alte calamități etc.
 • a acțiunilor elementelor aflate pe șosea (nisip, pietriș, praf sau moloz) din care rezultă ciobirea stratului de vopsea sau geamuri.

 

Garanția vopselei și anticoroziune, se acordă doar în următoarele condiții:

 • autovehiculul a fost verificat anual de către un service autorizat Hyundai pentru integritatea stratului de protecție anticoroziv;
 • autovehiculul nu a suferit reparații ale caroseriei;
 • stratul de protecție sau vopsea nu au fost deteriorate prin contactul cu obiecte dure.
 1. Defectele de aspect exterior, care nu sunt vizibile decât cu excepția cazului în care sunt amplificate prin intermediul unor mijloace speciale sau care sunt considerate de natură estetică minoră, neavând nici un defect de calitate asupra aspectului general al autovehiculului, sau care reprezintă finisaje standard anticipate de producător.
 2. Uzura normală a tapițeriei interioare, volanului, manetelor de comandă și a altor elemente care se află la dispoziția șoferului și a pasagerilor.
 3. Pliurile (ridurile) pe husele de scaun auto din piele, coroziunea sau ruginirea jantelor de aluminiu, aburirea farurilor.
 4. Zgomotele sau vibrații de amplitudine sau frecvență scăzută, care sunt considerate specifice pentru caracteristicile autovehiculului.
 5. Scurgeri ușoare de uleiuri sau lichide care nu influenţează scăderea semnificativă a nivelului acestor fluide, din zona garniturilor de etanșeitate.
 6. Pierderile cauzate Proprietarului/Utilizatorului de nefolosirea autovehiculului pe perioada de timp cât acesta s-a aflat imobilizat pentru reparație în service autorizat Hyundai.
 7. Cheltuielile legate de cazare, închirierea unui autovehicul și alte cheltuieli de deplasare, pierderea de beneficii sau alte daune ce pot apărea ca urmare a nefolosirii autovehiculului.
 8. Părțile supuse uzurii normale:
  – plăcuţe şi saboţi de frână, discuri de frână;
  – uzura discului ambreiajului/rulmentului de decuplare a ambreiajului;
  – lamele stergătoarelor de parbriz;
  – curele de antrenare şi de transmisie;
  – bujii şi bujii incandescente;
  – becuri;
  – siguranţe;
  – geamuri;
  – elemente decorative inclusiv cele cromate exterioare și interioare;
  – acoperirea cu vopsele a jantelor;
  – piese de schimb şi consumabile necesare pentru efectuarea deservirii tehnice planificate, inclusiv filtre, ulei, lichide tehnice şi lubrufuanţi, agent frigorific și altele.
 9. Daune sau defecțiuni rezultate din impact mecanic sau accident.
 10. Daune sau defecțiuni rezultate din utilizarea combustibilului de calitate necorespunzătoare;
 11. Utilizarea pieselor de schimb non-originale HYUNDAI.
 12. Orice problemă sau defecte a acoperirii cu vopsea apărute în secţia de marfă/pasageri.
 13. Piesele de schimb și consumabile necesare pentru efectuarea întreținerii tehnice planificate.
 14. Lucrări de reglare şi de ungere cum ar fi: echilibrarea roţilor, reglarea unghiurilor, broşarea curelelor de antrenare sau transmisie, decalajelor uşilor, trapei, supapelor motorului, lumina farurilor, etc.
 15. Operațiuni de diagnosticare, inclusiv: pentru a determina compoziția gazelor de eșapament, măsurarea compresiei, testarea  pe standul de frână, etc. (cu excepția cazului cînd efectuarea lor a fost cauzată de o defecțiune de producere  a automobilului).
 16. Curățarea sistemului de alimentare  cu combustibil, montare/demontare anvelope, etc.
 17. Curățarea  acumulărilor  de murdărie, gheață și zăpadă, lucrări de spălare-curăţare, etc. Orice defecţiune ce a apărut ca urmare acţiunilor elementelor de drum (nisip, pietriş, praf, moloz sau deşeuri de drum) în rezultatul cărora apar aşchiile vopselelor sau sticlei.

 

Atenție: Detalii cu privire la modelele Hyundai care dispun de pachetul Hyundai “4 ani garanție fără limită de kilometri” pot fi obținute apelând nr. de telefon 022.800888.

 

5 ani sau 100 000 km

Garanţia se aplică pentru toate componentele, mecanismele și sistemele autovehiculului, în cazul în care cauza defecţiunii lor sau funcţionarea incorectă este de un defect de material sau de asamblare a vehiculului, care fac obiectul garanției.

Perioada de garanție este 60 luni sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima, începînd cu data vînzării primului proprietar şi se aplică tuturor componentelor şi ansamblurilor ale unui autovehicul nou, care fac obiectul garanției, cu excepția celor menționate mai jos:
-Garanţia pentru alimentarea condiţionerului cu agent frigorific cuprinde 12 luni fără limită de km. La expirarea acestui termen alimentarea condiţionerului poate fi cuprinsă de garanţie numai ca parte componentă a reparaţiei sistemului de conditionare a aerului;
-Garanţia la bateria de aculumatoare instalata la asamblarea autovehicului este 24 luni sau 40 000 km, oricare condiţie survine prima;

-Garanția pentru bateriile de înaltă tensiune cuprinde 96 luni de la data vânzării inițiale sau începutul exploatării automobilului în limita a 160 000 km parcurși, oricare condiție survine prima;
-Garantia pentru sistema audio (Radio, CD, MP3, Navigare) cuprinde 36 luni sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima;

– Garanția pentru piesele și accesoriile originale Hyundai cuprinde 12 luni din momentul procurării acestora în limita a 20 000 km parcurși, oricare condiție survine prima;
-Garanţia pentru acoperirea cu lacuri si vopsele (ALV) cuprinde 60 luni  sau 100 000 km, oricare condiţie survine prima;
-Garanția pentru coroziunea caroseriei cuprinde 72 luni fără limită de kilometraj.

 

Atenție: Pentru automobilele achiziționate în scop comercial (școli șoferi, taxi, închirieri auto dar fără a se limita doar la exemplele menționate) se acordă o garanție de 3 ani în limita a 100 000 km.

 

Condiții care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de garanția pentru 5 ani sau 100 000 km:

 1. Garanţia se aplică pentru toate componentele, mecanismele și sistemele autovehiculului, care prezintă defecte de fabricație sau de defecte de materiale sau de asamblare a autovehiculului, care fac obiectul garanției.
 2. Autovehiculul să fi fost utilizat conform recomandărilor și instrucțiunilor de întreținere date de producător în MANUALUL PROPRIETARULUI.
 3. Autovehiculul să nu fi fost modificat, să nu fi fost folosit pentru activități de curse sau raliuri, transport mărfuri (dacă autovehiculul nu este destinat acestui scop).
 4. Încărcarea autovehiculului să nu depășească limitele admise de producător.
 5. În CARNETUL DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII să fie evidențiate în mod corect și la zi toate operațiunile de service, de întreținere conform planului stabilit de producător în MANUALUL PROPRIETARULUI.
 6. Prezentarea autoturismului la un reprezentant autorizat Hyundai în cel mai scurt timp posibil (maxim 5 zile) de la data apariției defecțiunii, situație ce intră în obligația utilizatorului de a limita efectul defectelor, eventual încetarea folosirii autovehiculului defectat (dacă e cazul).
 7. Toate piesele și accesoriile originale Hyundai montate/înlocuite de S.R.L.”PACIFIC MOTORS” sau reprezentanții Hyundai sunt garantate cu excepția “Ce nu sunt acoperite de garanție“, pe perioada de valabilitate rămasă din garanția aplicată inițial.
 8. Reparațiile necesare în perioada de garanție sunt acoperite de garanție, pînă la expirarea garanției autovehiculului nou.

 

Ce nu este acoperit de garanție:

 1. Întreg autovehiculul dacă se constată:
 • o utilizare și o întreținere necorespunzătoare;
 • efectuarea de reparații necorespunzătoare;
 • absența unor servicii de întreținere conform CARNETULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII și/sau MANUALUL PRODUCĂTORULUI;
 • alterarea înregistrării sau înlocuirea aparatului de kilometraj și la care numărul de kilometri parcurși nu poate fi determinat cu exactitate;
 • înlocuirea/montarea de piese de către alte persoane /reprezentante service neautorizate Hyundai.
 1. Anvelopele care echipează un autovehicul Hyundai nou sunt garantate direct de către producătorul acestora. Pentru a beneficia de garanție trebuie să prezentați anvelopele unui reprezentant autorizat local. Dacă e necesar S.R.L.”PACIFIC MOTORS” sau orice alt reprezentant Hyundai vă poate oferi asistență pentru orice reclamație privind anvelopele.
 2. Orice piesă instalată de către proprietar/utilizator și pentru care acesta nu are acordul S.R.L.”PACIFIC MOTORS”, distribuitorul oficial al mărcii Hyundai în Republica Moldova sau a unui reprezentant autorizat Hyundai.
 3. Orice piese sau costuri de reparație legate de serviciile întreținere stabilite și recomandate de producător, înscrise în MANUALUL PROPRIETARULUI și în CARNETULUI DE ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚII.
 4. Servicii normale de întreținere, ca reglajul sistemului de direcție (paralelism și echilibrare roți), reglarea motorului (sisteme alimentare combustibil și injecție, reglarea sistemului de iluminare (faruri), înlocuirea becurilor, siguranțelor, bujiilor, a contactelor electrice de orice tip, a discului de ambreiaj, a saboților, plăcuțelor și garniturilor de frână, a filtrelor, a lamelelor ștergător parbriz/luneta, a lubrefianților și a lichidului de răcire.
 5. Orice defecțiune ce a apărut ca urmare a neprezentării la service pentru înlăturarea unui defect ce a dus la apariția celui pentru care se cere lucrarea în garanție.
 6. Presupusul defect care nu a rezultat direct din cauza unui defect de fabricație sau care nu afectează calitatea sau funcționarea autovehiculului.
 7. Defecte care decurg din utilizarea de piese și accesorii ne-originale Hyundai, sau utilizarea de lubrefianți, fluide sau combustibili care nu respectă specificațiile recomandate de producător în MANUALUL PROPRIETARULUI.
 8. Orice defecțiune cauzată de accidente de orice natură ar fi acestea sau care au la bază cauze naturale precum precipitații, salinitate, grindină, furtună trăsnete, expunere îndelungată la lumina solară, picături.
 9. Deterioararea vopselei ca urmare:
 • a acțiunilor factorilor externi: ploi acide, substanțe chimice, șocuri mecanice, excremente păsari, insecte, seva de copaci, precipitații industriale, sare grindină, furtuni sau alte calamități etc.
 • a acțiunilor elementelor aflate pe șosea (nisip, pietriș, praf sau moloz) din care rezultă ciobirea stratului de vopsea sau geamuri.

 

Garanția vopselei și anticoroziune, se acordă doar în următoarele condiții:

 • autovehiculul a fost verificat anual de către un service autorizat Hyundai pentru integritatea stratului de protecție anticoroziv;
 • autovehiculul nu a suferit reparații ale caroseriei;
 • stratul de protecție sau vopsea nu au fost deteriorate prin contactul cu obiecte dure.
  1. Defectele de aspect exterior, care nu sunt vizibile decît cu excepția cazului în care sunt amplificate prin intermediul unor mijloace speciale sau care sunt considerate de natură estetică minoră, neavînd nici un defect de calitate asupra aspectului general al autovehiculului, sau care reprezintă finisaje standard anticipate de producător.
  2. Uzura normală a tapițeriei interioare, volanului, manetelor de comandă și a altor elemente care se află la dispoziția șoferului și a pasagerilor.
  3. Pliurile (ridurile) pe husele de scaun auto din piele, coroziunea sau ruginirea jantelor de aluminiu, aburirea farurilor.
  4. Zgomotele sau vibrații de amplitudine sau frecvență scăzută, care sunt considerate specifice pentru caracteristicile autovehiculului.
  5. Scurgeri ușoare de uleiuri sau lichide care nu influenţează scăderea semnificativă a nivelului acestor fluide, din zona garniturilor de etanșeitate.
  6. Pierderile cauzate Proprietarului/Utilizatorului de nefolosirea autovehiculului pe perioada de timp cît acesta s-a aflat imobilizat pentru reparație în service autorizat Hyundai.
  7. Cheltuielile legate de cazare, închirierea unui autovehicul și alte cheltuieli de deplasare, pierderea de beneficii sau alte daune ce pot apărea ca urmare a nefolosirii autovehiculului.
  8. Părțile supuse uzurii normale:
   – plăcuţe şi saboţi de frână, discuri de frână;
   – uzura discului ambreiajului/rulmentului de decuplare a ambreiajului;
   – lamele stergătoarelor de parbriz;
   – curele de antrenare şi de transmisie;
   – bujii şi bujii incandescente;
   – becuri;
   – siguranţe;
   – geamuri;
   – elemente decorative inclusiv cele cromate exterioare și interioare;
   – acoperirea cu vopsele a jantelor;
   – piese de schimb şi consumabile necesare pentru efectuarea deservirii tehnice planificate, inclusiv filtre, ulei, lichide tehnice şi lubrufuanţi, agent frigorific și altele.
  9. Daune sau defecțiuni rezultate din impact mecanic sau accident.
  10. Daune sau defecțiuni rezultate din utilizarea combustibilului de calitate necorespunzătoare;
  11. Utilizarea pieselor de schimb non-originale HYUNDAI.
  12. Orice problemă sau defecte a acoperirii cu vopsea apărute în secţia de marfă/pasageri.
  13. Piesele de schimb și consumabile necesare pentru efectuarea întreținerii tehnice planificate.
  14. Lucrări de reglare şi de ungere cum ar fi: echilibrarea roţilor, reglarea unghiurilor, broşarea curelelor de antrenare sau transmisie, decalajelor uşilor, trapei, supapelor motorului, lumina farurilor, etc.
  15. Operațiuni de diagnosticare, inclusiv: pentru a determina compoziția gazelor de eșapament, măsurarea compresiei, testarea  pe standul de frână, etc. (cu excepția cazului cînd efectuarea lor a fost cauzată de o defecțiune de producere  a automobilului).
  16. Curățarea sistemului de alimentare  cu combustibil, montare/demontare anvelope, etc.
  17. Curățarea  acumulărilor  de murdărie, gheață și zăpadă, lucrări de spălare-curăţare, etc. Orice defecţiune ce a apărut ca urmare acţiunilor elementelor de drum (nisip, pietriş, praf, moloz sau deşeuri de drum) în rezultatul cărora apar aşchiile vopselelor sau sticlei.